Hill Tribe Restaurant

Khun San
Griangsak Jaila
Bangniang — Khao Lak, Phetchkasem Rd. 13/22
Moo 6, Khuk Kak, Takuapa, Phang-Nga 82190
Tel. (+66) 093 648 3860